Aftrekbare giften

Als u doneert aan goede doelen is vaak sprake van aftrekbare giften. Het goede doel dient dan wel op de lijst van ANBI instellingen te staan. Als u doneert aan een van de organisaties die u op deze site vindt, is daar in ieder geval aan voldaan: alle goede doelen die deelnemen aan Geef om uw regio hebben de ANBI-status.

Aftrekbare giften kunnen u fiscaal voordeel opleveren: u kunt de giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Bij aftrekbare giften is een onderscheid te maken tussen gewone giften en periodieke giften.

 

Gewone aftrekbare giften

Voor gewone aftrekbare giften geldt zowel een drempel- als een maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer doneert dan dit bedrag mag u aftrekken van de belastingen, tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box I, II en III. De persoonsgebonden aftrek valt hierbuiten.

 

Periodieke aftrekbare giften

Voor periodieke aftrekbare giften geldt géén drempel- of maximumbedrag. Uw gift is dus volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Als u aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting hebt gedaan, ontvangt u van de Belastingdienst een gedeelte van de schenking weer terug.

Een periodieke gift moet u vast laten leggen in een notariële akte. In deze akte laat u vastleggen dat u ten minste vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag schenkt aan een bepaald goed doel. In de akte kunt u ook een bepaling opnemen dat de periodieke gift eindigt op het moment dat u komt te overlijden of arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Voor het goede doel dat u begunstigt, hebben periodieke schenkingen een groot voordeel. Het levert hen voor een langere periode een vast bedrag op, dat ze kunnen gebruiken voor langdurige en duurzame projecten.

 

Belastingaangifte doen

Als u een aftrekbare gift heeft gedaan aan een ANBI, geeft u deze bij uw belastingaangifte op bij de aftrekposten. In het geval van een gewone aftrekbare gift, moet u voldoen aan het drempel- en maximumbedrag. Voor periodieke aftrekbare giften geldt deze voorwaarde niet. De Belastingdienst kan altijd vragen om bewijsstukken van uw gift. Bewaar kwitanties, bankafschriften en (in het geval van een periodieke schenking) de notariële akte dus goed.

 

Vind uw favoriete goede doel